neděle 23. září 2018


Jammerthal
"Pod Nuselským mostem"

Území pod Nuselským mostem, ve čtvrti tradičně nazývané Jammerthal, „Údolí slz“, zahrnuje oblast nikoho, nedodefinovaný pás města vzniklý po stavební činnosti v sedmdesátých letech. Narušená bloková struktura ve Svatoplukově ulici vyzývá k tvorbě nových architektonických a urbanistických koncepcí. Činžovní dům, pás pod mostem, blok, nukleární čtvrť – Jammerthal. úkol pro architekta. Napětí v monumentálním měřítku mostu, jako u římského akvaduktu.

Soustředit se budeme na koncept, práci s informacemi a možnostmi jejich interpretace. Důležité pro nás budou výrazové nástroje, kterými architekt svou práci prezentuje. Ať už je to text, kresby, model, koláž, nebo rétorika, to vše v průběhu celého semestru. 

Výsledkem bude komplexní architektonické dílo. Cílem však je vytvořit soustředěnou atmosféru během celého semestru. Jednotlivé fáze a prezentace mají stejnou váhu jako finální kritiky.

Prezentace zadání: 24.9.2018
Uzavření přihlášek: 26.9.2018
Nová sestava bude známa: 27.9.2018


První pracovní schůzka: 1.10.2018 od 14:00oc & mp