neděle 8. října 2017

Zadání atelier 552 zima 2017
Téma: „Dětský ostrov“

heterotopie/architektonický jazyk
centrum, izolace/propojení
ostrov/blok

Místo: Praha
Odevzdávka: V první fázi se budou odevzdávat koncepty a skicy.
Specifikace výkresové dokumentace bude upřesněna
Finale - realistické vizualizace, precizní axonometrie, čárové výkresy, text!.
Prezentace finální podoby konceptu proběhne před Vánoci,
Realizace modelů b) a realizace výstavy proběhne během ateliérového týdne,
tj. po novém roce. Pracovní modely 1:500 a) budou prezentovány průběžně.

Modely měřítka:
a) 1:500 celé území do společného modelu vkládané pracovní modely
b) 1:25 - 1:50 výřez architektury či stěžejní architektura návrhu, „to nejdůležitější“ - bude individuálně odsouhlaseno

materiál sádra, karton, polystyren dřevo barvy, apod.

Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:

Podmínkou nezbytnou je splněné penzum zadání.
Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, účast na výjezdních
akcích, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není
přijatelný. Součástí závěrečné prezentace bude potenciálně veškerý materiál
nashromážděný v průběhu semestru.
Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné
pouze ve vážně odůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace
prací na individuálním blogu. Splnění podmínky tří variant.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené materiálové, konstrukční a
provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.
Skupiny budou posuzovány jako celek, předpokládáme intenzivního týmového
ducha.

Hodnotící kritéria:
Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
Měřítko

Způsob práce – důležité!:
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!

1.
Putrefakce – skicování, modely pracovních variant, studium, prezentace příkladů,
individuální konzultace jednotlivých variant v atelieru vždy Po a Čt kdo bude chtít.
2.
Každá skupina vypracuje tři různé autonomní koncepty, které bude prezentovat
najednou (srovnání, vyhodnocení) na první prezentaci ateliéru 9.11. Koncepty budou
obsahovat stavební program. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované či
ruční skicované obrazy (perspektiv, půdorysů, pohledů a řezů), a 3 pracovní
modely 1:500. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína, odpadky,
readymades apod. Modely budou propracované, tzn. budou použitelné pro finální prezentaci
– součást penza odevzdávky. Skicované obrazy na formátu A2 (např balicí papír)
budou syntézou předchozích skic pracovních. Skupiny obraz ústně odprezentují.
3.
Ateliér se bude scházet podle témat dvakrát týdně ke společným konzultacím vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 14:00. Další konzultace jsou možné po dohodě.
Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou
práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového
týdne. Každý bude průběžně prezentovat výsledky své práce na svém blogu, kde
budou vyvěšovány základní informace. Organizační a další komunikace bude
probíhat na Facebookovém profilu atelieru Ateliér Ondřeje Císlera, kam se prosím
všichni přihlašte.
4.
Předpokládáme odevzdávku skvělých finálních modelů. Na modelech budete
pracovat v průběhu celého semestru, důležitý je vztah tématu a materiality, velké
měřítko, magie materiálu, řemeslné zpracování. Prakticky celý ateliérový týden
věnujeme finalizaci modelů a přípravě výstavy. Prezentace bude u daného tématu
klíčová.

Termíny Schůzky pondělí a ve čtvrtek vždy od 14:00, pokud se nedohodneme jinak.

17.9. 5.10. Úvodní schůzka, administrativa, účast všech nutná!
9.10. Finální rozdělení do skupin, práce na společném modelu.

17.10. 19.10. Společný model hotový
do 9.11. Individuální konzultace, podmínka tří variant
9.11. 1. ateliérová kritika, kde každá skupina odprezentuje a zhodnotí své tři varianty. Obhajoba výběru té nejlepší. Všechny varianty budou předem alespoň jednou zkonzultovány. 
Rezerva 13.11.

16.11.- 19.11. Pracovní výjezd Kvilda, rozpracování konceptu účast povinná!!!

20.11.-18.12. Dopracování konceptu do podoby architektonické studie, průběžné konzultace
18.12. 2. kritika – interní prezentace projektu před svátky
15.12. 4.1. - 12.1. Práce na prezentaci - grafická část, texty
12.1.2018 Odevzdání grafické části do tisku
8.1. Odevzdávka grafické části projektů + konzultace layouty
8.1.- 15.1. atelierový týden finalizace modelů, příprava výstavy – týká se všech, příprava výstavy bude časově náročná,nepočítejte se standardním odevzdáním 

pondělí ve 12:00 – v tomto termínu bude vše nainstalované a hotové.

15.1.2017 zahájení výstavy
b.u. závěrečná kritika, hodnocení

Těšíme se! 

Ondřej Císler 777194071 
Miroslav Pazdera 607775164