středa 18. prosince 2013

Odevzdávka, kritiky:

Odevzdávka: 13.1.2014 12:00 - POZOR ČTĚTE POZORNĚ !!!
KRITIKY SE  KONAJÍ V PÁTEK 17.1.2014 V 9:00  - ÚČAST POVINNÁ - a  budou mít  ze strany každého studenta následující tři pilíře, které každý 13. 1. bezezbytku předloží:

1. precizní model 1:100 - požadavky na otvory v suterénu diskutujte společně a se mnou. Modely budou mít vyčerpávající popis plasticity fasád, podle individuálního řešení i zobrazení vnitřku. Předpokládám intenzivní konzultace. Předpokládám bezproblémové dodělání společného modelu, selhání v této věci může být až důvodem k vyloučení z atelieru, výmluvy na Polívku nepřijímám.

2. Plachta formát 90*140 cm na výšku, v horní polovině obraz - velký fotorealistický zákres do fotografie, v dolní polovině STÍNOVANÉ půdorysy - parter s okolím, patro, typické podlaží dle individuální konzultace  - předpoklad měřítka 1:200 ale v detailu ve smyslu 1:100, bude upřesněno na základě individuálních konzultací layoutů, které se odehrají po síti. FOTOREAL. řezopohledy 2x, FOTOREAL. pohledy všechny, další perspektiva min. 1 interier nebo například kontaktní pohled na fasádu + ev. schemata a ikonografie. Dále bude plachta obsahovat kondenzovanou autorskou zprávu v rozsahu 1800 znaků. Písmo Isocteur, vše kapitálkami, spodní řádka ve formátu "název projektu - jméno a příjmení - ZS 2013 - AOC" výška 14 mm, ostatní popisy a zpráva zarovnány do ortogonálních bloků, písmo velikost 9 mm, u popisů kapitálkami, u zprávy minuskami. Všechny výkresy popsané, včetně měřítka, půdorysy opatřené popisy místností s čísly, severkami a poměrovými měřítky všichni stejná, minimální grafika - bude společně diskutováno a odsouhlaseno. VŠECHNY JEDNOTLIVÉ POLOŽKY GRAFIKY STEJNĚ TAK JAKO CELKOVÝ LAYOUT A GRAFIKA BUDOU U KAŽDÉHO STUDENTA INDIVIDUÁLNĚ ZKONSULTOVÁNY A ODSOUHLASENY !!! Přinést prezentaci projektu včetně modelu  na poslední chvíli bez předchozího odsouhlasení je nepřijatelné! Předpokládám společný tisk za výhodnějších podmínek někde, vše si organizujete sami.

Zprávy budou 3.1.2013 odevzdány digitálně na ondrejcisler@gmail.com k textové  korektuře!

3. prezentační projekce se situací, všemi plány, konceptuáními schematy, perspektivami, pohledy, řezy pořadí bude upřesněno - u těch se bude prezentovat. Předpoklad - rozsah 10 slidů obsahujících vyčerpávající popis domu, vizualizace 2x na celý formát, bez textové zprávy. S tímto materiálem budete obhajovat, doba Vaší prezentace 6 min/os. + kritika  9 min bez přestávky na jídlo.

4. bakaláři budou odevzdávat ve formě portfolia - standard určuje Tomáš Oth.

5. Předdiplomanti prezentují diplomní tezi en bloc na projektorech, odevzdají brožuru formát A4 rozsah text 15 normostran po 1800 znacích + odpovídajíící počet obrázků + příprava projektu dle dosavaní dohody. Kompletní text bude předložen všemi na adresu ondrejcisler@gmail.com ke korektuře 5.1.2014!!!

Předpokládám Vaše zajištění geniálních dobrot po celou dobu kritik pro uspokojení těla i ducha oponentů. Víno zajistím já.

Těším se, projekce bude významným posunem v naší prezentaci, čeká Vás jedno dílčí překvapení.

Líbám, 
Ondřej.

pondělí 2. září 2013Zadání zimní semestr 2013 atelier 552

Obecné principy:
Palachovo náměstí. Centrum, Vltava, Město. Konfrontace s kamennou architekturou titánů, kteří nás předcházeli. Zásadní předpoklad snahy o citlivé a kontextuální řešení. Přesto významný zásah, který místo tak jako tak redefinuje – tedy nikoliv zdánlivě „neviditelné“ řešení.

Hlavní zadání:
Dům Na Kocandě, nároží, náměstí Jana Palacha
(akademický projekční squatting)

Činžovní dům na rohu Křižovnické a Kaprovy chátrá už příliš dlouho. Je málo domů s takovým umístěním. Studenti budou postaveni před otázku zda dům rekonstruovat či kompletně přestavět, s jakou náplní, a jak moc využít potenciál jeho umístění.

Možné varianty programu:

Rekonstrukce – Staropražský městský palác
Bytový dům – současná kontextuální redefinice
Ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze
Muzeum architektury
Banka
apod. 

Alternativní zadání:

Archiv/expozice fotografie UMP
Prostor v zahradě Uměleckoprůmyslového muzea směrem k Filosofické fakultě UK

Tradičně hojně diskutovaná parcela. Konfrontace se zachovalou a rekonstruovanou zahradou, která byla dějištěm celé řady významných kulturních událostí. Dostavba muzea v duchu původní myšlenky rytíře Vojtěcha Lanny. Náplň inspirovaná nedávným darem celoživotního díla fotografa Josefa Koudelky. Zadání pro vybrané adepty.středa 22. května 2013

V Ý S T A V A 

všech projektů letního semestru 2013  bude probíhat od úterý 28.5. v ateliéru 552. 
Všichni jsou srdečně zváni!


úterý 21. května 2013

K R I T I K Y 

koncertních sálů, knihoven a senátu  proběhnou v pátek 31.5. od 9:00 v ateliéru 552. 
Zváni jsou všichni!


pondělí 1. dubna 2013

Info Berlin

26.4 ráno odjezd z Dejvic
27.4. koncert Berliner Philharmonie
29.4. večer návrat tamtéž

Trasa
Booking

Prosím všechny o zaplacení bydlení CZK 1.500,- na účet 1179175023/0800
Další náklady budou představovat benzín+vstupy max 1.800,- / os hotově, +  jídlo
plavky ssebou

Kdo by s námi ještě chtěl jet, 
je vítán, nechť se rychle přihlásí.

seznam evidovaných 
prosím o kontrolu:


Cirmaciu Tom
Císař Dominik
Císler Ondřej
Donátová Maty
Hoffmeister Max
Holub Jan
Houštecká Blanka
Hradilová Pavla
Choc Josef
Jarošová Emilia
Jiráček Šimon
Kafková Jana
Mahdal Pavel
Makovský Lukáš
Meinelt Filip
Michálková Veronika
Němcová Anna
Neumann Jakub
Novák Tomáš
Orságová Markéta
Oth Tomáš
Pavlun Martin
Pazdera Mirek
Poláčková Markéta
Pozdníček Richard
Přikryl Marek
Rečková Anna
Ružbatský Vojtěch
Řídky Jakub
Skalová Barbora
Štěpař Michal
Vojtasíková Petra
Žáček Marek
Zámečníková Kateřina

pátek 15. února 2013

    
    Rozdělení hlavní úloha
    Pokud není uvedeno jinak, jedná se o koncertní sál

středa 13. února 2013


Zadání atelier 552 zima 2012
– prováděcí instrukce


Odevzdávka:
Situace 1:2000
Výkresy popisující vyčerpávajícím způsobem stavbu a zachycující veškeré klíčové aspekty návrhu.
Půdorysy všech podlaží, řezy min. 2 v detailu odpovídajícím 1:200,
Pohledy vizualizované 1:200 včetně detailu okolních domů
Řezopohled perspektivní vizualizovaný v detailu odpovídajícím 1:100
Modely : 4x pracovní, 1x finální precizní s filigránským detailem, měřítko 1:500
Vizualizace min 2x zákres do kontextu libovolná technika z horizontu člověka
Perspektiva z nadhledy zachycující zasazení do kontextu
Zpráva max 800 znaků obsahující vyčerpávající popis konceptu a jeho oddůvodnění
Odevzdání digitálních podkladů pro přípravu katalogu – bude upřesněno.


Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:

Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech. Spolupráce s ostatními na tvorbě společných modelů!
Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není přijatelný.
Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné pouze ve vážně oddůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace prací na blogu.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.

Hodnotící kritéria:

Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
Měřítko


Způsob práce – důležité!:

1.
Všichni se budou podílet na přípravě společných modelů! Všechny čtyři společné modely budou připraveny do 28.2., zodpovědní budou vždy všichni členové dané skupiny. Materiál – šedá lepenka řezaná po vrstevnicích laserem, slepená a nalakovaná nitrolakem se zabroušením ev. nepřesností. Výřezy modelů budou upřesněny.
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!

2.
Každý vypracuje v období do 21.3. čtyři různé autonomní koncepty domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy koláže zákresu do fotografie „obraz domu“ v kontextu, rýsované či ruční skicy půdorysů, pohledů a řezů, a propracovaný model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína, odpadky apod. Modely budou upravené pro vkládání do společného modelu okolí.
V období od 18.3. do 13.5. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka ateliéru proběhne s předstihem, 20.5. v 10:00 ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Zbývající čas do oficiální školní odevzdávky strávíte přípravou závěrečné prezentace včetně její společné části, předpokládá se aktivní účast všech ve škole!!! Konkrétní detailní podoba prezentace ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.

3.
Ateliér se bude scházet podle témat dvakrát týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy v pondělí od 14:00 a ve čtvrtek v 9:00. Další konzultace jsou možné po dohodě. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Každý bude průběžně prezentovat výsledky své práce na svém blogu, kde budou vyvěšovány základní informace. Organizační a další komunikace bude probíhat na Facebookovém profilu atelieru Ateliér Ondřeje Císlera, kam se prosím všichni přihlašte.

4.
Atelier bude organizován do 4+1 skupin – 4 skupiny pro jednotlivé lokality, jedna skupina pro dopracování bakalářských projektů. Skupiny hlavního tématu budou dosestaveny tak, aby byly vyvážené.


Termíny 
Schůzky pondělí vždy od 14:00, čtvrtek vždy od 10:00 pokud se nedohodneme jinak. Prezentace budou rozděleny podle lokalit (dvě v pondělí, dvě ve čtvrtek) – bude upřesněno.

11.2. Úvodní schůzka, rozdělení skupin, administrativa, účast všech nutná!

14.2. Individuální dopřesnění zadání, organizace práce, dopřesnění podoby společných modelů

18.2. Prezentace fotografických průzkumů místa, vývoje místa a rešerše veškerých dalších nalezených podkladů, návštěva Prof Masáka a Arch. Králíčka, ev. návštěva parcely.

21.2. nebude schůzka atelieru

25.2. Prezentace prvních variant – rozsah viz bod 2., finalizace veškerých podkladů.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

28.2. Prezentace prvních variant – rozsah viz bod 2., odevzdávka společné modely !!!
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

4.3. Prezentace druhých variant – rozsah viz bod 2.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

7.3. Prezentace druhých variant – rozsah viz bod 2.,
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

11.3. Prezentace třetích variant – rozsah viz bod 2.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

14.3. Prezentace třetích variant – rozsah viz bod 2.,
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

18.3. Prezentace čtvrtých variant – rozsah viz bod 2.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

21.3. Prezentace čtvrtých variant – rozsah viz bod 2.,
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

4.4. Velká kritika – prezentace dosavadní práce před pozvanými hosty. Každý využije všechny modely,
odprezentuje genezi projektu a jednu vybranou variantu dopracovanou do detailu
– berte to jako odevzdávku nanečisto, dům musí být prakticky vymyšlený..
Projektor, 6min./os. rozprava celkem cca 10-15 min/os, přineste si zásoby proviantu

období cca
25.3.-15.4. Společný výlet Severní Německo
Bude upřesněno detaily viz na FB
Kdo nejede maká na projektu!


4.4. - 13.5. Postupné precizování vybrané varianty


29.4. Prezentace všech rozpracovaných výkresů

2.5. Prezentace všech rozpracovaných výkresů

13.5. Prezentace rozpracovaných modelů a vizualizací - konzultace

20.5. Odevzdávka atelieru – všechny domy budou k tomuto datu vymyšlené.
Dále už bude probíhat jenom cizelování prezentace.

13.5. Odevzdávka textové části projektů elektronicky. Texty budou vráceny opravené cca do 18.5.

20.5. – 27.5. Ateliérový týden.
Předpokládaná přítomnost všech ve škole, spolupráce na společných částech prezentace, konzultace.

27.5.2013 12:00 Odevzdávka ateliery

Cca do týdne poté proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.

Těšíme se! Ondřej Císler 777194071 Tomáš Oth 737937777

úterý 29. ledna 2013

Čtvrteční schůzka

Čtvrteční schůzka atelieru se bude týkat zejména studentů v bakalářském stupni 
začne ve 12:00 v místnosti 552

Pozor změna začátek ve 12:00 !!!

pondělí 28. ledna 2013Zadání LS 2013:
na podnět Prof. Miroslava Masáka a Arch. Václav Králíčka a s vědomím primátora Prahy Bohuslava Svobody a děkana FA pan Prof. Zdeňka Zavřela se bude ateliér zabývat ověřením umístění nového koncertního sálu na území centra Prahy. Na základě předchozích analýz se budou prověřovat tato čtyři umístění –

Klárov                                                                
Letná (mezi Baštou Sv. Tomáše a Špejcharem)       
Štvanice                                                              
Karlovonáměstí.                                                  

Digitální podklady, které budou k dispozici:
1/ Císler, O.: Koncertní sály, doktorská práce, FA ČVUT Praha,2011
Věnujte pozornost literatuře na konci, která obsahuje řadu zajímavých knížek.
Pro nejefektivnější proniknutí do akustiky doporučuju citovaný časopis Detail, speciální číslo o akustice.
2/ Z ÚRM máme přislíbené digitální modely všech čtyř míst, pokusím se získat celé centrum.
3/ Katastrální mapa s vrstevnicemi
4/ Program: realistické zadání, obsahující veškeré funkce, vypracovaný Prof. Masákem.
5/ Podklady akustické společnosti ARTEC, vydané pro soutěž na Janáčkovu Filharmonii Brno
6/ Google Earth aplikace na koncertní sály

Počítejte s tím, že práce bude extrémně náročná. Budete se muset vyrovnat především s následujícími problémy:

1/ řešení akustiky – budeme klást důraz na koncepčně správné založení sálů, tuto problematiku nelze obejít. Pro ty, kteří se na to až tak moc necítí je k dispozici špičkové ověřené řešení kanceláře Artec Consultants, NY, budeme se snažit zajistit konzultace profesionálního akustika.
2/ složité provozní vazby v domě
3/ náročná konstrukční řešení, (koncertní sály se zpravidla staví jako dům v domě a zpravidla se překonávají velké rozpony střech)
4/ další technologické nároky, např. prostupy mimořádně velkých průřezů vzduchotechniky apod.
5/ citlivé začlenění velké hmoty sálu do choulostivého kontextu města.

Úloha je ideální pro pokročilejší adepty, čímž ale nezavírám dveře odvážnějším mladším. Pro mladší se navíc nabízejí po individuální konzultaci následující možnosti: a) společná práce ve skupinách 2-3 lidí b) pro ty kteří by nechtěli dělat sál vůbec se nabízí možnost dělat jiný program na Klárov, toto bude upřesněno.

Alternativní zadání vzhledem ke složitosti tématu nebudou přijímána.
Digitáloní podoba zadání je k dispozici na blogu atelieru http://ateliercisler.blogspot.cz/

Žádosti o přijetí do atelieru směřujte na:
777 194 071

středa 9. ledna 2013


Výstava ateliéru   
výstava semestrálních prací atelieru AOC m.č. 552 potrvá do 18.1.2013
Veřejná prezentace proběhne 18.1.2013 od 9:00 všichni jsou zváni!
Foto: A.Jamnická