pátek 12. února 2016
nové zadání


Albertov
l.s.2015/2016

Vize doplnění kampusu UK Albertov
univerzitní budovy, bydlení, technologie, forma
Aspiranti nechť zašlou svá portfolia 
na adresu ondrejcisler@gmail.com