pondělí 29. prosince 2014


Layout plachty:
text popisky na plachtě:

NOVÁ MENZA ČVUT | DEJVICE | PETER ZUMTHOR | ATOS | ZS 2014 | AOC

písmo veškerých popisek Gotham Book

Na každé stěně bude 3x3 plachet
Každý projekt jedna plachta
snaživci mohou využít krátkou stěnu, 
nabízí se tři plachty plné konstrukčních detailů
a řezů á la BOW WOW, týká se především elitních vícečlenných týmů

Škola s ateliérem je k dispozici, využijte to!
Stejně tak já pro konzultace.
Předpokládám zaslání rozpracovaných vizualizací a textů 1800 znaků do středy příštího týdne. Rozsah odevzdávky viz zadání

Držím palce!
O.C:

sobota 18. října 2014


Závěrečné kritiky Aoc proběhnou 
16.1.2015 od 9:00
místnost 552 na FA ČVUT


Všichni jste srdečně zváni!

pondělí 8. září 2014

Výběr uchazečů již proběhl, kapacita atelieru je naplněna. Všichni budou informováni individuálně, seznam nebudeme vyvěšovat. První schůzka nad zadáním proběhne v pondělí 15.9.2014 ve 14:00 v místnosti 552. 

úterý 29. července 2014


Kristýna Pesrová nominována děkanem Prof. L. Lábusem na RIBA President's Medal 2014. Gratulujeme!


čtvrtek 5. června 2014

Kritiky 
budou 12.6.2014 od 9:00 v místnosti 552
prezentovat budou i diplomanti
všichni jsou zváni

středa 21. května 2014Layout výstava

Na každé z protilehlých stěn bude viset deset projektů. 
Diplomy pohromadě na levé od vstupu.
Formát jedné plachty bude 1,1 x 1,5 m.
V horní polovině jeden velký zákres do fotografie exterier - OBRAZ!.
V dolní polovině půdorysy, pohledy, řezy, situace, zpráva, perspektiva interiéru + povinně volitelně další perspektiva, schema, axonometrie, detail fasády či jiné další zobrazení co se vejde.

Bílý okraj 1 cm  Písmo ISOCTEUR nebo ISOCPEUR všichni!
Poměrová měřítka, severky, popisky v kapitálkách. 
Dole na celou šířku formátu nadpis ve struktuře 
LETENSKÉ NÁMĚSTÍ RASOVNA LUBOŠ SMOG 5. SEMESTR ATOS LÉTO 2014 AOC
velikost písma 13 mm
vpravo dole QR kód o velikosti 3x3 cm s odkazem na blog, odsazení 1+1cm.
QR kód zarovnat s nadpisem

středa 12. února 2014

Vyrážíme do Londýna! Náměty na to co bychom měli navštívit piště na FB!

Prováděcí upřesnění zadání:
Dům na nároží, malován neónem....“

Aoc zadání LS 2014
Letenské náměstí -
zkoumání potenciálu místa,
potvrzení atmosféry Letné,
městskost.

Možné programy:
Obchodní dům
Bytový dům
Biograf
Divadlo
Kostel
Jiné, konceptuální řešení

Okrajové podmínky:
Společný diskurs na téma vertikality domu, jeho výšky, potvrzení či negace veřejné plochy a jejich míry, klíčového obchodního programu.
Propojení s dopravou, ev. řešení parkování
Práce s figurou domu ve fyzických modelech

Podmínky obhajoby:
Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Pravidelná účast na práci v atelieru.
Výtvarně silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace skvělý model a propracovaná autorská zpráva

Hodnotící kritéria:

Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Struktura
Měřítko

Ateliér se bude scházet dvakrát týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy v pondělí a ve čtvrtek. Další konzultace jsou možné po dohodě i jindy. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne.

Rozsah práce:

Každý vypracuje v období do 31.3. čtyři různé autonomní varianty domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované skicy kompletních plánů a pracovní model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína. Modely budou upravené pro vkládání do společného modelu okolí. V období od 7.4. do 19.5. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka proběhne 2.6. do 10:00 v ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Konkrétní podoba kritik ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.

Co se bude zhruba odevzdávat
(prozatímní varianta pro definici rozsahu):

Autorská zpráva v rozsahu 1 normostrany
Schemata popisující zjednodušeně genezi projektu a základní principy jeho konceptu
Situace 1:500 s urbanistickým detailem, technické stínování
Půdorysy všech podlaží 1:100 s výplněmi, zařizovacími předměty a technickým stínováním
Pohledy všechny 1:100 s výplněmi a technickým stínováním
Řezy 2x 1:100 s výplněmi a technickým stínováním
Plány budou zpracovány počítačově a jejich podrobnost bude odpovídat měřítku 1:100
Perspektivní vizualizovaný řezopohled (materiály, realistické světlo, barevnost)
2x realistické vizualizace exterieru, 1 detail, 2 celek
Vizualizace výrazného prostoru v interieru
Model 1:100
Portfolio
Detaily budou upřesněny


Termíny:

Scházet se budeme vždy pondělí i ve čtvrtek po celý semestr.

17.2. Úvodní schůzka, prezentace zadání

24.2 Prezentace průzkumů

27.2. Diskuse nad prvními podněty a inspiračními zdroji, zodpovězení základních dotazů k zadání, individuální prezentace zvoleného programu vč. zdůvodnění, jeho dimenzování, prezentace skic (ručně kreslených) a zvolených modelových příkladů (min. 3)
Doba prezentace 4 minut/os. K dispozici projektor a stůl,

3.3. Schůzka odpadá, pokud nebude řečeno jinak

6.3. Individuální prezentace analýzy a syntézy prostorové obálky a prostorového konceptu, výtvarných předobrazů pro práci na projektu, předložení detailního programu, jeho konzultace a konfirmace.
10.3. První pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

17.3. Druhá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

24.3. Třetí pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

31.3. Čtvrtá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D každý sám prezentuje ostatní naslouchají 6 minut/os

7.4. Prezentace vybraného dotaženého konceptu domu před pozvanými staršímí kolegy - hosty, plány 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 vizualizace podoby domu, debata nad výtvarnou a provozní koncepcí domu, jasná celková prostorová struktura, zhodnocení pro další postup.
Prezentace bude zahrnovat krátkou rekapitulaci předchozích variant a zdůvodnění rozhodnutí o výběru té nejlepší.
Čas 8 min/os. + rozprava celkem cca 10-15 min/os
přineste si zásoby proviantu

7.4. - 28.4. Průběžné konzultace vybrané varianty a její precizování:

28.4. Koncepční příprava výstavy, předání finálních podmínek prezentace

5.5. Odsouhlasení koncepce layoutů, modelů a vizualizací

12.5. Odsouhlasení konečného řešení fasád

19.5. Finální podoba projektů, interní prezentace a obhajoba v ateliéru

26.5.-2.6. Ateliérový týden + Společná příprava výstavy

2.6. Oficiální odevzdávka.

Cca do týdne proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.
24.2.2014


Ondřej Císler

neděle 2. února 2014Dům na nároží, malován neónem....“

Aoc zadání LS 2014
Letenské náměstí -
zkoumání potenciálu místa,
potvrzení atmosféry Letné,
městskost.

Možné programy:
Obchodní dům
Bytový dům
Biograf
Divadlo
Jiné, konceptuální řešení

V LS 2014 není možné dělat v Aoc ATSS ani ATU.

Máme fixováno 18 bakalářů a 9 diplomantů
Ateliér tedy může přijmout maximálně 12 kmenových studentů.
Diplomanti budou sdílet zadání s kmenovými studenty.
Tentokrát bohužel nemůže platit přednost studentů, kteří u nás už byli.
Vybírat se bude na základě portfolií a ev. pohovoru,
který se odehraje 10.2. ve 13:00

Portfolia posílejte ideálně ve formátu publikace na issu.com
na adresu ondrejcisler@gmail.com do čtvrtka 6.2.2014 do 20:00
připište co byste potřebovali udělat za ateliér.

2.2.2014

Ondřej Císler

středa 22. ledna 2014


Oficiální hodnocení ateliéru
bez pořadí

 Ondřej Císler, Praha, 26.1.2013

pondělí 13. ledna 2014Kritiky atelieru
se konají v pátek 17.1. 2014 od 9:00 
v atelieru 552 na FA.
Všichni jsou zváni!