středa 28. února 2018

Zadání atelier 552 léto 2018
Téma: „Zástavba proluky Kongresni Trg Ljubljana“
Atelier se bude zabývat prolukou a vnitroblokem na náměstí Kongresni Trg v Ljubljani. Soustředíme se na typologii divadla ve všech možných proměnách. Podtématy budou: blok, náměstí, divadlo.Odevzdávka:
V první fázi se budou prezentovat kreslené plány 1:100
Detailní specifikace finální 2D prezentace a projekce bude upřesněna, detail měřítka 1:100
Modely měřítka:
a)
1:200 pracovní modely pro vkládání do společného modelu -
předpokládáme spoluúčast všech na přípravě
společného modelu – každý vymodeluje přidělené modely okolních domů
   
b)
1:20 ATRN detailní model řezu fasádyPodmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:


Podmínkou nezbytnou je splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Předpokládáme řešení domu a urbanistického kontextu, vazby na okolí.
Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, účast na výjezdních akcích, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není přijatelný.
Součástí závěrečné prezentace bude potenciálně veškerý materiál nashromážděný v průběhu semestru.
Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné pouze ve vážně oddůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace prací na individuálním blogu.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené materiálové, konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.


Hodnotící kritéria:


Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
MěřítkoZpůsob práce – důležité!:
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!
Termíny

Konzultace probíhají vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14:00,
pokud se nedohodneme jinak.

26.2. Harmonogram semestru, příprava modelu

26.2.-12.3. Práce na modelu, individuální příprava

12.3. Odevzdávka společného modelu okolí, prezentace teze - detailního programu domu

15.3.-19.3. Studijní cesta Ljubljana, Pula

26.3. Prezentace první varianty domu v ručně rýsovaných/ prokreslených  plánech 1:100 – 2x půdorys, řez, fasáda

5.4. Prezentace druhé varianty domu v ručně rýsovaných/prokreslených plánech 1:100– 2x půdorys, řez, fasáda


16.4. Prezentace třetí varianty domu v ručně rýsovaných/prokreslených plánech 1:100
– 2x půdorys, řez, fasáda

19.4. Bilanční kritika, prezentace dosavadního vývoje a zvoleného konceptu pro rozpracování


23.4.-7.5. Průběžné soustavné konzultace
7.5. Pracovní prezentace, koncepce výstavy


11.5. - 21.5. Dopracování projektů, konzultace vizualizací, zpráv, layoutů, grafiky


21.5.-28.5. Ateliérový týden, dorpacování prezentace, výroba modelů, realizace výstavy,
předpokládáme soustavnou přítomnost všech ve škole!

23.5. 14:00 Termín odevzdání plachet do tisku


28.5. Odevzdávka projektů, do 12:00, instalace výstavy dokončena.

Těšíme se!      Ondřej Císler 777 194 071 Miroslav Pazdera 607 775 164

neděle 11. února 2018


Prezentace zadání 12.2.2018
První schůzka ateliéru a start semestru 19.2.2018

Portfolia posílejte prosím na:

ondrejcisler@gmail.com
mira.pazdera@gmail.com