středa 18. prosince 2013

Odevzdávka, kritiky:

Odevzdávka: 13.1.2014 12:00 - POZOR ČTĚTE POZORNĚ !!!
KRITIKY SE  KONAJÍ V PÁTEK 17.1.2014 V 9:00  - ÚČAST POVINNÁ - a  budou mít  ze strany každého studenta následující tři pilíře, které každý 13. 1. bezezbytku předloží:

1. precizní model 1:100 - požadavky na otvory v suterénu diskutujte společně a se mnou. Modely budou mít vyčerpávající popis plasticity fasád, podle individuálního řešení i zobrazení vnitřku. Předpokládám intenzivní konzultace. Předpokládám bezproblémové dodělání společného modelu, selhání v této věci může být až důvodem k vyloučení z atelieru, výmluvy na Polívku nepřijímám.

2. Plachta formát 90*140 cm na výšku, v horní polovině obraz - velký fotorealistický zákres do fotografie, v dolní polovině STÍNOVANÉ půdorysy - parter s okolím, patro, typické podlaží dle individuální konzultace  - předpoklad měřítka 1:200 ale v detailu ve smyslu 1:100, bude upřesněno na základě individuálních konzultací layoutů, které se odehrají po síti. FOTOREAL. řezopohledy 2x, FOTOREAL. pohledy všechny, další perspektiva min. 1 interier nebo například kontaktní pohled na fasádu + ev. schemata a ikonografie. Dále bude plachta obsahovat kondenzovanou autorskou zprávu v rozsahu 1800 znaků. Písmo Isocteur, vše kapitálkami, spodní řádka ve formátu "název projektu - jméno a příjmení - ZS 2013 - AOC" výška 14 mm, ostatní popisy a zpráva zarovnány do ortogonálních bloků, písmo velikost 9 mm, u popisů kapitálkami, u zprávy minuskami. Všechny výkresy popsané, včetně měřítka, půdorysy opatřené popisy místností s čísly, severkami a poměrovými měřítky všichni stejná, minimální grafika - bude společně diskutováno a odsouhlaseno. VŠECHNY JEDNOTLIVÉ POLOŽKY GRAFIKY STEJNĚ TAK JAKO CELKOVÝ LAYOUT A GRAFIKA BUDOU U KAŽDÉHO STUDENTA INDIVIDUÁLNĚ ZKONSULTOVÁNY A ODSOUHLASENY !!! Přinést prezentaci projektu včetně modelu  na poslední chvíli bez předchozího odsouhlasení je nepřijatelné! Předpokládám společný tisk za výhodnějších podmínek někde, vše si organizujete sami.

Zprávy budou 3.1.2013 odevzdány digitálně na ondrejcisler@gmail.com k textové  korektuře!

3. prezentační projekce se situací, všemi plány, konceptuáními schematy, perspektivami, pohledy, řezy pořadí bude upřesněno - u těch se bude prezentovat. Předpoklad - rozsah 10 slidů obsahujících vyčerpávající popis domu, vizualizace 2x na celý formát, bez textové zprávy. S tímto materiálem budete obhajovat, doba Vaší prezentace 6 min/os. + kritika  9 min bez přestávky na jídlo.

4. bakaláři budou odevzdávat ve formě portfolia - standard určuje Tomáš Oth.

5. Předdiplomanti prezentují diplomní tezi en bloc na projektorech, odevzdají brožuru formát A4 rozsah text 15 normostran po 1800 znacích + odpovídajíící počet obrázků + příprava projektu dle dosavaní dohody. Kompletní text bude předložen všemi na adresu ondrejcisler@gmail.com ke korektuře 5.1.2014!!!

Předpokládám Vaše zajištění geniálních dobrot po celou dobu kritik pro uspokojení těla i ducha oponentů. Víno zajistím já.

Těším se, projekce bude významným posunem v naší prezentaci, čeká Vás jedno dílčí překvapení.

Líbám, 
Ondřej.