úterý 29. ledna 2013

Čtvrteční schůzka

Čtvrteční schůzka atelieru se bude týkat zejména studentů v bakalářském stupni 
začne ve 12:00 v místnosti 552

Pozor změna začátek ve 12:00 !!!

pondělí 28. ledna 2013Zadání LS 2013:
na podnět Prof. Miroslava Masáka a Arch. Václav Králíčka a s vědomím primátora Prahy Bohuslava Svobody a děkana FA pan Prof. Zdeňka Zavřela se bude ateliér zabývat ověřením umístění nového koncertního sálu na území centra Prahy. Na základě předchozích analýz se budou prověřovat tato čtyři umístění –

Klárov                                                                
Letná (mezi Baštou Sv. Tomáše a Špejcharem)       
Štvanice                                                              
Karlovonáměstí.                                                  

Digitální podklady, které budou k dispozici:
1/ Císler, O.: Koncertní sály, doktorská práce, FA ČVUT Praha,2011
Věnujte pozornost literatuře na konci, která obsahuje řadu zajímavých knížek.
Pro nejefektivnější proniknutí do akustiky doporučuju citovaný časopis Detail, speciální číslo o akustice.
2/ Z ÚRM máme přislíbené digitální modely všech čtyř míst, pokusím se získat celé centrum.
3/ Katastrální mapa s vrstevnicemi
4/ Program: realistické zadání, obsahující veškeré funkce, vypracovaný Prof. Masákem.
5/ Podklady akustické společnosti ARTEC, vydané pro soutěž na Janáčkovu Filharmonii Brno
6/ Google Earth aplikace na koncertní sály

Počítejte s tím, že práce bude extrémně náročná. Budete se muset vyrovnat především s následujícími problémy:

1/ řešení akustiky – budeme klást důraz na koncepčně správné založení sálů, tuto problematiku nelze obejít. Pro ty, kteří se na to až tak moc necítí je k dispozici špičkové ověřené řešení kanceláře Artec Consultants, NY, budeme se snažit zajistit konzultace profesionálního akustika.
2/ složité provozní vazby v domě
3/ náročná konstrukční řešení, (koncertní sály se zpravidla staví jako dům v domě a zpravidla se překonávají velké rozpony střech)
4/ další technologické nároky, např. prostupy mimořádně velkých průřezů vzduchotechniky apod.
5/ citlivé začlenění velké hmoty sálu do choulostivého kontextu města.

Úloha je ideální pro pokročilejší adepty, čímž ale nezavírám dveře odvážnějším mladším. Pro mladší se navíc nabízejí po individuální konzultaci následující možnosti: a) společná práce ve skupinách 2-3 lidí b) pro ty kteří by nechtěli dělat sál vůbec se nabízí možnost dělat jiný program na Klárov, toto bude upřesněno.

Alternativní zadání vzhledem ke složitosti tématu nebudou přijímána.
Digitáloní podoba zadání je k dispozici na blogu atelieru http://ateliercisler.blogspot.cz/

Žádosti o přijetí do atelieru směřujte na:
777 194 071

středa 9. ledna 2013


Výstava ateliéru   
výstava semestrálních prací atelieru AOC m.č. 552 potrvá do 18.1.2013
Veřejná prezentace proběhne 18.1.2013 od 9:00 všichni jsou zváni!
Foto: A.Jamnická