středa 21. května 2014Layout výstava

Na každé z protilehlých stěn bude viset deset projektů. 
Diplomy pohromadě na levé od vstupu.
Formát jedné plachty bude 1,1 x 1,5 m.
V horní polovině jeden velký zákres do fotografie exterier - OBRAZ!.
V dolní polovině půdorysy, pohledy, řezy, situace, zpráva, perspektiva interiéru + povinně volitelně další perspektiva, schema, axonometrie, detail fasády či jiné další zobrazení co se vejde.

Bílý okraj 1 cm  Písmo ISOCTEUR nebo ISOCPEUR všichni!
Poměrová měřítka, severky, popisky v kapitálkách. 
Dole na celou šířku formátu nadpis ve struktuře 
LETENSKÉ NÁMĚSTÍ RASOVNA LUBOŠ SMOG 5. SEMESTR ATOS LÉTO 2014 AOC
velikost písma 13 mm
vpravo dole QR kód o velikosti 3x3 cm s odkazem na blog, odsazení 1+1cm.
QR kód zarovnat s nadpisem