neděle 17. září 2017
Zadáním zimního semestru je Dětský ostrov. Ostrov byl poškozený během povodní a několik let chátral. Semestrálním úkolem bude navrhnout a obhájit jeho využití ve vztahu k okolnímu městu a infrastruktuře.

Soustředit se budeme na koncept, práci s informacemi a možnostmi jejich interpretace. Důležité pro nás budou výrazové nástroje, kterými architekt svou práci prezentuje. Ať už je to text, kresby, model, koláž, nebo rétorika, to vše v průběhu celého semestru. 

Výsledkem bude komplexní architektonické dílo. Cílem však je vytvořit soustředěnou atmosféru během celého semestru. Jednotlivé fáze a prezentace mají stejnou váhu jako finální kritiky.


Práce bude probíhat ve skupinách po 2 - 3.


Prezentace zadání: 26.9.2017
Uzavření přihlášek: 28.9.2017
Nová sestava bude známa: 29.6.2017


První pracovní schůzka: 2.10.2017 od 14:00


oc & mp