středa 12. února 2014

Vyrážíme do Londýna! Náměty na to co bychom měli navštívit piště na FB!

Prováděcí upřesnění zadání:
Dům na nároží, malován neónem....“

Aoc zadání LS 2014
Letenské náměstí -
zkoumání potenciálu místa,
potvrzení atmosféry Letné,
městskost.

Možné programy:
Obchodní dům
Bytový dům
Biograf
Divadlo
Kostel
Jiné, konceptuální řešení

Okrajové podmínky:
Společný diskurs na téma vertikality domu, jeho výšky, potvrzení či negace veřejné plochy a jejich míry, klíčového obchodního programu.
Propojení s dopravou, ev. řešení parkování
Práce s figurou domu ve fyzických modelech

Podmínky obhajoby:
Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Pravidelná účast na práci v atelieru.
Výtvarně silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace skvělý model a propracovaná autorská zpráva

Hodnotící kritéria:

Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Struktura
Měřítko

Ateliér se bude scházet dvakrát týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy v pondělí a ve čtvrtek. Další konzultace jsou možné po dohodě i jindy. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne.

Rozsah práce:

Každý vypracuje v období do 31.3. čtyři různé autonomní varianty domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované skicy kompletních plánů a pracovní model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína. Modely budou upravené pro vkládání do společného modelu okolí. V období od 7.4. do 19.5. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka proběhne 2.6. do 10:00 v ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Konkrétní podoba kritik ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.

Co se bude zhruba odevzdávat
(prozatímní varianta pro definici rozsahu):

Autorská zpráva v rozsahu 1 normostrany
Schemata popisující zjednodušeně genezi projektu a základní principy jeho konceptu
Situace 1:500 s urbanistickým detailem, technické stínování
Půdorysy všech podlaží 1:100 s výplněmi, zařizovacími předměty a technickým stínováním
Pohledy všechny 1:100 s výplněmi a technickým stínováním
Řezy 2x 1:100 s výplněmi a technickým stínováním
Plány budou zpracovány počítačově a jejich podrobnost bude odpovídat měřítku 1:100
Perspektivní vizualizovaný řezopohled (materiály, realistické světlo, barevnost)
2x realistické vizualizace exterieru, 1 detail, 2 celek
Vizualizace výrazného prostoru v interieru
Model 1:100
Portfolio
Detaily budou upřesněny


Termíny:

Scházet se budeme vždy pondělí i ve čtvrtek po celý semestr.

17.2. Úvodní schůzka, prezentace zadání

24.2 Prezentace průzkumů

27.2. Diskuse nad prvními podněty a inspiračními zdroji, zodpovězení základních dotazů k zadání, individuální prezentace zvoleného programu vč. zdůvodnění, jeho dimenzování, prezentace skic (ručně kreslených) a zvolených modelových příkladů (min. 3)
Doba prezentace 4 minut/os. K dispozici projektor a stůl,

3.3. Schůzka odpadá, pokud nebude řečeno jinak

6.3. Individuální prezentace analýzy a syntézy prostorové obálky a prostorového konceptu, výtvarných předobrazů pro práci na projektu, předložení detailního programu, jeho konzultace a konfirmace.
10.3. První pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

17.3. Druhá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

24.3. Třetí pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

31.3. Čtvrtá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D každý sám prezentuje ostatní naslouchají 6 minut/os

7.4. Prezentace vybraného dotaženého konceptu domu před pozvanými staršímí kolegy - hosty, plány 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 vizualizace podoby domu, debata nad výtvarnou a provozní koncepcí domu, jasná celková prostorová struktura, zhodnocení pro další postup.
Prezentace bude zahrnovat krátkou rekapitulaci předchozích variant a zdůvodnění rozhodnutí o výběru té nejlepší.
Čas 8 min/os. + rozprava celkem cca 10-15 min/os
přineste si zásoby proviantu

7.4. - 28.4. Průběžné konzultace vybrané varianty a její precizování:

28.4. Koncepční příprava výstavy, předání finálních podmínek prezentace

5.5. Odsouhlasení koncepce layoutů, modelů a vizualizací

12.5. Odsouhlasení konečného řešení fasád

19.5. Finální podoba projektů, interní prezentace a obhajoba v ateliéru

26.5.-2.6. Ateliérový týden + Společná příprava výstavy

2.6. Oficiální odevzdávka.

Cca do týdne proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.
24.2.2014


Ondřej Císler

Žádné komentáře:

Okomentovat